fredag 30 januari 2015

Xylems fascinerande gruvprojekt

Jag är inte bara en sportmamma utan ingenjör också, för att parafrasera en känd gammal tandkräms(?)-reklam som man kommer ihåg om man är lika gammal som jag eller äldre. Som ingenjör fascineras jag av teknik, särskilt i extremt stora projekt. Dessa kräver ofta en mängd ingenjörskunskaper i olika grenar. När man förstår all tankekraft som ligger bakom, och inte minst alla investeringar som står på spel, går det inte annat än att bara beundra de företag som genomfört projekten och lyckats.

Ett exempel på ett fantastiskt projekt är Xylems helhetslösning vid avvattningen av ett av LKAB:s dagbrott i Kiruna, närmare bestämt Svappavaara. Där fanns ett dagbrott, d.v.s. en öppen gammal gruva, som varit vattenfyllt sedan 1983. Nu ville LKAB kunna fortsätta bryta malm men då behövde vattnet först pumpas ut. Inte så lite vatten, utan 30 MILJONER kubikmeter vatten.

Xylem är ett företag som bland annat sysslar med pumpar för industri. Men det är inte bara att sätta dit en pump och gå därifrån. Att pumpa ur vattnet från dagbrottet i Svappavaara tog nästan två år. En viss övervakning av pumparna kan man då tänka sig är nödvändig. Pumpstyrningen av de två pumpstationerna fjärrstyrdes faktiskt åtta mil därifrån!

Även om man inte är en ingenjör så kan man imponeras stort av tömningen och det avancerade pumpsystemet. Gå in på artikeln i tidningen "Fokus Gruvindustrin" och läs HÄR.

Bilden lånad från artikel i Fokus Gruvindustrin

Titta särskilt på bilden med grävmaskinen bland rören så får man en aning om hur ofantligt projektet var, storleksmässigt. En grävmaskin är inte liten..... Riktigt coolt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar